Konkurs krasomówczy-cz.1

VII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy - Bażantarnia 2016